Aid

 • Orphanage Studienka: Adress: Röntgenova 1234/6, 851 01 Petržalka
 • Mountaineers Svingal - ABC Food Machinery spol. s r.o.
 • Prievidza – help for socially disadvantaged families
 • Prešov Preschool - Kindergarten
 • Adress: Mukačevská 27, 8001 Prešov
  - Assistance in realizing the external needs for the development of children's sport
 • SPŠelektrotechnická - Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
  - Developing education for young people

Public collection:

 • School for exceptionally gifted children Teplicka, Bratislava

Help in 2012

1. In cooperation with the Mayor of Prešov and the company TRAVAGLINI SK sro and the non-investment fund LEONARDO, n.f., we are launching help for kindergarten to provide sports aids - playground for children.

Kraj: Prešovský, Okres Prešov
Typ školy: Štátne
Materská škola
Adresa: Mukačevská 27, 8001  Prešov
Telefón: 51/7719002, 51/7719001
E-mail: ms.mukacevska@condornet.sk
Riaditeľ/ka: Bohuslava Lukáčová

Pomoc pre školku

2. Podpora Prešovskej rodiny /Hanuščaková/ - slobodnej matky s 5detmi.

3. Podpora rodiny z Terchovej 4 sirot, ktoré sa ocitli v detskom domove, kvoli zlým finančným podmienkam.

4. School for exceptionally gifted children Teplicka, Bratislava

5. Hestia – Adresa: Bošániho 1805/2, 841 01 Dúbravka
– sociálne služby – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

 

Predbežná správa z verejnej zbierky Leonardo, n.f.
Názov: Leonardo, n.f.
Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava IČO: 37924541
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ing. Alica Luknárová
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu verejnej zbierky: SK69 1100 0000 0029 4603 1464
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky :Ing. Arch .Martina Luknárová
Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade Bratislava , odbor všeobecnej vnútornej správy, Tomášikova 46 v Bratislave
Na základe právoplatného rozhodnutia č. 101-2016-107782 bola dňa 13.12.2017 ukončená zbierka.
1. Prehľad vykonávania zbierky
Zbierka bola vykonaná na miestach :
Pokladnička č. 1 – 13.12.2016 – 13.12.2017 – Ing. Arch .Martina Luknárová, Bc. Jozef luknár
Umiestnenie : Bajkalská 708/11, 821 02 Bratislava – Bistro Atlét
Pokladnička č. 2 – 13.12.2016 – 13.12.2017 – Ing. Arch .Martina Luknárová, Paolo Bruno
Umiestnenie : Suché Mýto 1, 811 09 Bratislava – Brunos
Pokladnička č. 3 – 13.12.2016 – 03.10.2017 – Ing. Arch .Martina Luknárová, Tibor Borároš
Umiestnenie : Gorkého 10, 811 02 Bratislava
Pokladnička č. 4 – 13.12.2016 – 13.12.2017 – Ing. Arch .Martina Luknárová, Paolo Bruno
Umiestnenie : Pribinova 8 , 811 09 Bratislava
2. Prehľad hrubého výnosu zbierky
Podľa zápisníc z otvorenia a sčítania zbierky bol hrubý výnos zbierky:
Pokladnička č. 3 z 10.10.2017 – 2,- / slovom dve eurá /
Pokladnička č. 1 z 13.12.2017 – 56,43€ / slovom päťdesiatšesť € a 43/100€ /
Pokladnička č. 2 z 13.12.2017 – 42,25€ / slovom štyridsaťdva € a 25/100€ /
Pokladnička č. 4 z 13.12.2017 – 212,45€ / dvestodvanásť € a 45/100€ /
Hrubý výnos je spolu: 313,13€
Tento výnos bol dňa 15.12.2017 vložený na účet v Tatra banke č: Sk69 1100 0000 0029 4603 1464
Záverečná správa z verejnej zbierky Leonardo, n.f.
Názov: Leonardo, n.f.
Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava IČO: 37924541
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ing.Arch.Martina Luknárová
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky: SK69 1100 0000 0029 4603 1464
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Ing.Arch.Martina Luknárová
Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade Bratislava , odbor všeobecnej vnútornej správy, Tomášikova 46 v Bratislave na základe právoplatného rozhodnutia č. 101-2016-107782.
Zbierka bola dňa 13.12.2017 ukončená .
1. Prehľad nákladov zbierky
Poplatky za balík v banke: 13,13 €
Zvyšné náklady : Bankové poplatky : 84,32 € boli hradené z vlastných zdrojov
2. Prehľad použitia čistého výnosu zbierky
Čistý výnos zbierky podľa uplatnených nákladov 300,- €
Zostatok k 20.12.2017: 1,02 €
Čistý výnos vo výške 300,- bol zaslaný príjemcovi na podporu práce s deťmi – Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium – prevodom z účtu dňa 20.12.2017 na účet: SK67 1100 0000 0026 2070 8535

Príjemca:
Občianske združenie na podporu nadaných detí – AVOS
Teplická 7, 831 02 Bratislava
IČO: 318 05 434 DIČ: 20 21 62 18 00 Číslo účtu: SK67 1100 0000 0026 2070 8535
Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium
Teplická 7 , 831 02 Bratislava
Riaditeľ PhDr. Jolana LAZNIBATOVÁ, CSc.
Telefón: +421 2 4425 3892 Telefón (gymnázium): +421 2 4464 1214
E-mail: skola@spmndag.sk E-mail (gymnázium): gymnazium@spmndag.sk

3. Doklady preukazujúce náklady zbierky:
Bankový výpis z bežného účtu č. SK6911000000002946031464

en_USEnglish
sk_SKSlovenčina en_USEnglish